Veebipoes WWW.KINDERIS.LT kaupade ostmise ja müümise reeglid

Läbivaatamine 2020-12-01 KINDERIS Eshop-LT-002


1 Üldsätted
1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid (edaspidi „Reeglid
”), Jättes sinisele telefonile linnukese, et“ OLEN LOETUD OSTUTINGIMUSED ”ja jätkates hankeprotsessi, on osapooltele siduv ja kehtiv juriidiline dokument, milles sätestatakse Ostja ja Müüja kohustused, kauba soetamise ja tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus, ąandmekaitse ilma WWW.KINDERIS.LT veebipoes kaupade ostu ja müügiga seotud säteteta.
1.2. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, muuta või täiendada. Reeglite muudatus kehtib kõigi kaupade tellimuste kohta, mis esitati pärast reeglite muutmist, seetõttu soovitame tungivalt iga kord, kui kaup ostetakse
www.kinderis.lt veebipoes reeglitega tutvumiseks - märkega “TINGIMUSED”. Ostuprotsessi jätkamine jättes sinisele taustale linnukese, märkides, et olen lugenud “OSTUTINGIMUSED”, kuid neid lugemata võtab ostja kogu vastutuse, mis on seotud otsese keeldumisega juurdepääsuks esitatud ostutingimustele. www.kinderis.lt veebipoe tingimused ja kõik tagajärjed, mis on seotud ostja poolt otsesest juurdepääsust keeldumisest ostutingimustega.
1.3. Aktiivsetel füüsilistel isikutel on õigus meie e-poest osta; alaealised vanuses XNUMX–XNUMX, vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui neil on oma sissetulek; juriidilised isikud.
 
2. Ostu-müügilepingu jõustumine
2.1. Leping - Ostja ja Müüja vahel sooritatud ost loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles ostetud toote (d) välja valinud ja ostukorvi moodustanud, klõpsab lingil "MAKSA".
2.2. WWW.KINDERIS.LT ei ole kohustatud ostjat lepingu sõlmimiseks oma nõusolekust eraldi teavitama. Leitakse, et WWW.KINDERIS.LT kinnitab üürilepingu tellimust siis, kui ta seda hakkab täitma.
2.3. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping (vormistatud ost koos ostudokumendiga) registreeritakse ja hoitakse veebipoe WWW.KINDERIS.LT andmebaasis.
 
3. Ostja õigused
3.1. Ostjal on õigus osta kaupu veebipoes WWW.KINDERIS.LT vastavalt käesolevate reeglite ja veebipoe kehtestatud korrale.
3.2. Ostjal on õigus müügilepingust taganeda
(ost koos ostudokumendiga täidetud)sõlmitud veebipoega WWW.KINDERIS.LT, teavitades sellest Müüjat kirjalikult (e-posti teel, märkides tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, hakatakse tähtaega arvestama, kui tellimus tarnitakse Ostja või Ostja tuleb kaubale järele ja 4.6. Ettenähtud korras tagastama sõlmitud lepingu alusel ostetud toote (d).
3.3. Ostja ei saa kaupa tagastada järgmistel juhtudel:
3.3.1. kui tagastatakse kaubad, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades või vastavalt Ostja toodud tingimustele;
3.3.2. muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingut ei saa vastavalt Leedu Vabariigi seadustele taganeda.

3.4. Sätestatud kauba tagastamise õiguses Ostja tohib seda kasutada ainult siis, kui toodet pole kahjustatud, pakend pole kahjustatud või selle välimus pole oluliselt muutunud ega kasutatud. Reeglid 3.3. Lõikes 2014 sätestatud ostja õigust kasutatakse vastavalt Leedu Vabariigi valitsusele 22. juuli Resolutsioon nr. 738 „Leedu Vabariigi valitsuse kohta 2001. juuni Resolutsioon nr. 11 “Jaemüügiks eeskirjade muutmine ”ning tsiviilseadustiku artiklid 6.22810 ja 6.22811. 
3.5. E-poest ostetud kaupade kohta saab avalduse / kaebuse esitada riiklikule tarbijaõiguste kaitseteenistusele 
4. Ostja kohustused
4.1. Ostja peab kauba vastu võtma käesolevates reeglites kehtestatud korras ja tasuma nende eest kokkulepitud summa.
4.2. Kui Ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab ta neid kohe uuendama.
4.3. Ostja kohustub veebipoodi WWW.KINDERIS.LT kasutades täitma neid reegleid ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
4.5. Kui Ostja keeldub kauba üleandmise ajal ilma mõjuvate põhjusteta kaupa vastu võtmast, peab Ostja katma kauba kättetoimetamise kulud.
4.6. Kui Ostja otsustab sobiva kvaliteediga kaubast keelduda, peab ta viivitamatult ja hiljemalt 16 (kuusteist) päeva jooksul taganemisteate müüjale esitamise päevast Müüjale kauba saatma või tarnima. Sellisel juhul kannab kõik saatmis- ja kättetoimetamiskulud Ostja. 


5. Müüja õigused

5.1. Oluliste asjaolude korral võib Müüja veebipoe tegevuse ajutiselt või jäädavalt peatada, ilma et oleks sellest Ostjale ette teatanud.
5.2. Müüjal on õigus oma tellimus Ostjat ette teatamata tühistada, kui ostja, olles valinud sularahata makseviisid, ei maksa kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
5.3. Kui ostja valib sularahamakseviisi, pöördub müüja tellimuses esitatud teabe osas ebakindluse korral ostja poole tellimuses märgitud telefoni teel. Sellisel juhul algab kohaletoimetamise tähtaeg ostjaga ühenduse võtmise kuupäevast. Müüjal on õigus tühistada oma tellimus ilma Ostjale ette teatamata, kui Müüja ei võta Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
5.4.WWW.KINDERIS.LT on õigus kõigil juhtudel mitte sõlmida ostu-müügilepingut konkreetse tellimuse esitanud ostjaga, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhtumid, kus ostja on ostu-müügilepingust keeldunud ja tagastas kauba viimase 2 kuu jooksul 9 või enam korda.
5.6. WWW.KINDERIS.LT-l on õigus taganeda sõlmitud ostu-müügilepingust, kui lepingus nimetatud kaupade varu on otsa saanud, samuti kui lepingu sõlmis isik, kellel polnud õigust lepingut sõlmida vastavalt käesolevatele reeglitele.
 
6. Müüja kohustused
6.1. Müüja kohustub andma Ostjale võimaluse kasutada veebipoe WWW.KINDERIS.LT pakutavaid teenuseid käesolevates reeglites ja veebipoes sätestatud tingimustel.
6.2. Müüja kohustub toimetama Ostja tellitud kaubad tema määratud aadressile ja käesolevates reeglites sätestatud tingimustel.
6.3. Müüja, kes ei saa oluliste asjaolude tõttu Ostja tellitud kaupa kätte toimetada, kohustub pakkuma sarnast või võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja keeldub analoogse või kõige sarnasema toote vastuvõtmisest või kui Müüjal puudub alternatiivne pakkumine, kohustub Müüja Ostjale makstud raha tagastama 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui ettemaks on tehtud.
6.4. Müüja kohustub austama Ostja õigust privaatsusele talle kuuluvate isikuandmete suhtes, mis on täpsustatud veebipoe registreerimisvormis, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud juhtudel.
 
7. Kaupade hinnad, maksmise kord ja tingimused
7.1. Veebipoes ja vormistatud tellimuses on kaupade hinnad märgitud käibemaksuga eurodes. WWW.KINDERIS.LT jätab endale õiguse muuta kauba hindu nii maksumäärade muutumisel kui ka juhul, kui tootja / tarnija muudab kauba hinda.
7.2. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:
7.2.1. Pangaülekandega tasumine on ettemaks, kui Ostja kannab pärast tellimuse printimist ja lähimasse pangakontorisse minekut või lihtsalt internetipanga süsteemi kasutades raha ühele WWW.KINDERIS.LT pangakontole.
7.2.2. Maksmine pärast pangakaardi andmete sisestamist (VISA, MasterCard, MAESTRO) kas pangalingi teenuse kasutamine on ettemaks, kui Ostja kannab internetipangasüsteemi kaudu raha KINDERIS.LT pangakontole
ą.
7.2.3. Tasumine sularahas kauba kättetoimetamise ajal - Ostja tasub kauba eest nende üleandmise (üleandmise - vastuvõtmise) ajal.
7.3. Punktis 7.2.1 sätestatud makseviisiga tasumisel kohustub Ostja tasuma koheselt. Eelnimetatud juhtudel algab kaubasaadetise ettevalmistamine alles pärast kauba eest tasumise saamist ja kaupade kohaletoimetamise tähtaeg hakkab kulgema.
7.4 Kui makse (välja arvatud sularahas makse kauba kohaletoimetamise ajal) laekub tööpäeval enne kella 11, loetakse see päev tellimuse täitmise esimeseks päevaks. Kui makse laekub pärast kella 11. (jah nädalavahetustel või riigipühadel), siis on tellimuste täitmise ja kauba kohaletoimetamise esimene päev järgmine tööpäev.
 
8. Kaupade kohaletoimetamine
8.1. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
8.2. Müüja kohustub tarnima kauba Ostjale kauba kirjelduses toodud tingimustel. Need tingimused ei kehti juhtudel, kui Müüjal pole nõutavat kaupa laos ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kauba puudusest.Samal ajal nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda vääramatu jõu asjaolude tõttu.

8.3. Enne makse sooritamist tuleb Ostjale märkida kauba kohaletoimetamise hind. Kauba kohaletoimetamise hind makstakse ette koos kauba eest tasumisega.

8.4. Kaup tarnitakse Leedu ja Läti ostjatele 1-3 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Tarnimine teistesse EL-i riikidesse võtab aega 7-14 päeva. Täpset tarnekuupäeva ja ajaintervalli teavitatakse ostjat e-posti teel. posti ja / või telefoni teel. Ostjat saab individuaalselt teavitada muudest tarneaegadest. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse igal juhul Reeglites kindlaksmääratud kohaletoimetamise tähtaegadel ja / või mujal Poes, samuti Ostja poolt eraldi määratletud, eriti kui tellitud kaupa ei ole Müüja ladudes. . Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et kaup võimalikult kiiresti kohale toimetada.
8.5. Kauba tellimisel kohustub ostja märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.
8.6. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui tal ei ole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud määratud aadressile ning Ostja esitatud muude andmete põhjal, pole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta vale üksus.
8.7. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui Ostja on allkirjastanud arve (konossemendi) või muu saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on tarnitud korras.
8.8. Juhul kui Ostja taganeb müügilepingust vastavalt käesolevatele reeglitele, on ta kohustatud tasuma kõik otsesed kulud, mis on seotud kauba tagastamisega Müüjale. Nende Müüja kulude summa lahutatakse Ostjale kauba eest makstud rahasummast.
8.9. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida ühe saadetisena, siis on WWW.KINDERIS.LT õigus kaupa toimetada mitme saadetisena.
8.10. Kui müügilepingus on ette nähtud esemete vedu ja Müüja saadab esemed Ostjale, läheb esemete juhusliku kaotamise või kahjustumise oht Ostjale üle siis, kui tema või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, on nõustunud esemed. Kui esemed antakse üle Ostja valitud vedajale ja Müüja ei ole sellist kättetoimetamist pakkunud, kandub käesolevas lõikes sätestatud risk Ostjale kauba üleandmisel vedajale. 
 
9. Toote kvaliteedi garantii ja säilivusaeg
9.1. Kõigile toodetele kehtivad tootja garantiitingimused. Garantiiajal kaubale tekitatud kahjustuste korral tehakse remont tasuta (välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud asjaolud, mis kõrvaldavad Müüja vastutuse).  

 9.2. Iga veebisaidil WWW.KINDERIS.LT müüdava toote omadused on üldjuhul toodud toote kirjelduses iga toote kõrval.
9.3. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes olevate kaupade värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi tulenevalt Ostja kasutatava monitori omadustest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
9.4. Juhul kui Müüja ei esita teatud tüüpi kaupadele kvaliteedigarantiid, kohaldatakse asjakohaste õigusaktidega sätestatud garantiid.
9.5. Müüja antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira Ostja õigusi, mis on õigusaktidega kehtestatud sobimatu kvaliteediga kaupade või teenuste ostmisel. 
 
10. Kauba tagastamine ja vahetamine

10.1. Kauba tagastamine ja vahetamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 2014. aasta seadusele. 22. juuli otsusega nr. 738 „Leedu Vabariigi valitsuse 2001. aasta kohta 11. juuni Resolutsioon nr. 697 “Jaekaubanduseeskirjade kinnitamise kohta” ja tsiviilseadustiku artiklites 6.22810 ja 6.22811 kehtestatud korras. 
10.2. Ostja võib kasutada kauba tagastamise ja vahetamise õigust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise või talle kättetoimetamise päevast (tähtaeg algab siis, kui kõik tellimuse saadetised tarnitakse Ostjale), teavitades sellest Selle müüja vastavalt punktile 3.2.
10.3. Tagastatav toode peab olema originaalses puhtas pakendis, Ostja poolt kahjustamata, kaotamata toote välimust (kahjustamata sildid, kooritud kaitsekile vms (see toode ei kehti defektse kauba tagastamise korral), sama komplekt, mille sai Ostja kupong (kui see väljastati).
10.4. Tagastatud kauba saab Ostja tarnida müüja määratud aadressile või saata kullerteenuseid kasutades. Tagastatava kauba puhul 3.2. Ostja kannab kauba tagastamise kulud. Vale ja / või puudusega kauba tagastamisel kohustub Müüja sellise kauba peale võtma ja asendama sarnase sobiva kaubaga. Juhul, kui Müüjal pole sarnaseid kaupu, tagastab ta Ostjale kauba eest makstud raha.
10.5. Müüjal on õigus mitte vastu võtta Ostja tagastatud kaupa, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud kauba tagastamise korda.
 
11. Vastutus
11.1. Ostja vastutab täielikult ostu vormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita ostuvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.
11.2. Selle veebipoe abil tehtud toimingute eest vastutab ostja.
11.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kulude kaotus tuleneb asjaolust, et Ostja, hoolimata Müüja soovitustest ja kohustustest, ei lugenud neid Reegleid, kuigi talle selline võimalus anti.
11.4. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute veebisaitidele, ei vastuta Müüja aegunud teabe eest, ei hoia, kontrolli ega esinda neid veebisaite ja üksikisikuid.
11.5. Kahju korral hüvitab süüdlane teisele poolele tekkinud otsese kahju.
 
12. Teabevahetus
12.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressile või sms-ile.
12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja veebipoe jaotises "Kontaktid" nimetatud sidevahendite abil.
 
13. Isikuandmete kaitse
13.1. Punktis 13 sätestatud isikuandmete töötlemise ja kaitse reegleid kohaldatakse kõigi isikuandmete suhtes, mille Ostja on Müüjale edastanud või mida Müüja kogub ja töötleb Ostja jaoks WWW.KINDERIS.LT veebisaidi abil.
13.2. Müüja austab Ostja ja teiste WWW.KINDERIS.LT veebisaidi külastajate privaatsust ja kaitseb nende isikuandmeid, mis müüjale edastatakse ja mida müüja kogub, nagu on täpsustatud käesolevates reeglites, mis selgitavad, miks müüja kogub isikuandmeid ja kuidas seda kasutada.
13.3. Ostja saab veebipoes WWW.KINDERIS.LT kaupade tellimiseks osta ilma registreerimiseta.

13.4. WWW.KINDERIS.LT veebisaidil olev ostja esitab järgmised tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-post. postiaadress, aadress, kaubasaaja (kättetoimetamise) aadress.
13.5. Müüja kinnitab, et neid isikuandmeid kasutatakse veebikaupluses WWW.KINDERIS.LT kaupade müümiseks ja kaupade kohaletoimetamise eesmärgil. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on kaupade müügilepingu sõlmimine ja täitmine.
13.6. Ostja kinnitab, et on teadlik oma õigusest keelduda oma isikuandmete edastamisest, kuid mõistab, et need isikuandmed on vajalikud ja hädavajalikud kauba tellimuse täitmiseks ning Ostja ei esita selliseid andmeid ja keeldub neid töötlemast 13.6. Lõikes nimetatud eesmärkidel ei tohi kaupade ostu-müügi lepingut sõlmida ega täita.
13.7. Otseturunduse pakkumiste saamiseks peab ostja märkima oma e-posti aadressi. postiaadress ja telefoninumber registreerimisvormil või kaupade tellimisel. Neid isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärkidel ainult juhul, kui Ostja annab nõusoleku valikulise otseturunduse meetodi (e-post ja / või SMS) märkimisega. Neid andmeid töödeldakse ka otseturunduse eesmärkidel.
13.9. Ostjal on igal ajal õigus tühistada oma nõusolek kasutada isikuandmeid otseturunduse ja halduseesmärkidel, pöördudes Müüja poole aadressil info@kinderis.lt või tähitud kirjaga aadressil REBUSA UAB (WWW.KINDERIS.LT), Liepų g. 10, Kariotiškių km., Lentvarise sen., Trakai linnaosa. LT25100.

13.10. Kõiki Ostja ja teiste veebisaidi WWW.KINDERIS.LT külastajate andmeid säilitab Müüja mitte kauem kui vajalikes reeglites täpsustatud eesmärkidel.
13.11. Ostja andmeid veebikaupluses WWW.KINDERIS.LT kaupade müügi eesmärgil säilitatakse ja kasutatakse 10 aastat pärast ostu-müügilepingu sõlmimist.
13.12. Ostja ja teiste veebisaidi WWW.KINDERIS.LT külastajate andmeid otseturunduse ja halduse eesmärgil säilitatakse ja kasutatakse 3 aastat alates viimasest veebisaidil WWW.KINDERIS.LT tehtud ostlemisest või lühemat aega, kui Ostja või muu WWW. KINDERIS.LT veebisaidi külastajad saavad taotluse otseturunduse teadete saamisest keeldumiseks.
13.13. Müüja kohustub mitte avaldama isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes pakuvad kättetoimetamisteenuseid, Müüja veebisaiti või andmebaase, seadmete haldamist või muid teenuseid, mis on seotud Ostja tellimuse nõuetekohase täitmise ja otseturunduse pakkumistega. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
13.14. Müüja rakendab andmete töötlemisel Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud turva- ja töötlemisnõudeid.
13.15. Müüja võtab asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada kõigi töödeldavate isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kaotamise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsemise ning kõigi muude ebaseadusliku töötlemise vormide eest.
13.16. Ostjal on järgmised isikuandmetega seotud õigused:

13.16.1. nõuda Müüjalt andmetele juurdepääsu võimaldamist ja andmete töötlemise kustutamist või piiramist;
13.16.2. õigus vaidlustada andmete töötlemine;
13.16.3. õigus saada isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutis loetavas vormingus (õigus andmete teisaldatavusele);
13.16.4. õigus nõusolek tagasi võtta;
13.16.5. õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.
13.17. Ostja võib neid õigusi kasutada müüjaga ühendust võttes. posti teel aadressile
info@kinderis.ltvõi tähitud kirjaga REBUSA UAB (WWW.KINDERIS.LT), aadress, Liepų g. 10, Kariotiškės küla, Lentvarise sen., Trakųraj. LT 25100.

 14. Lõppsätted
14.1. Nende reeglite alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi.
14.2. Nende eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
 
Nr. KINDERIS Eshop-LT-002
Kehtib alates 2020